اسمز معکوس


بازدارنده رسوب ممبران اسمز معکوس
ماده شستشوی اسیدی ممبران اسمز معکوس
ماده شستشوی قلیایی ممبران اسمز معکوس
ماده شستشوی میکروبی ممبران اسمز معکوس
ماده ضد میکروب ممبران اسمز معکوس
مواد شستشوی سند فیلتر ها و کربن اکتیو ها

مشاوره رایگان 02188017457

اطلاعات تماس

آدرس:تهران آراج خیابان شهید محمد مصباح(گلزار) خ گلشن

تلفن: 02188017693

فکس: 02189779332

ایمیل: info@kimiagaranco.ir